Hopp til innhold

Årsrapport 2016

Bærekraftsrapport inkludert

Orkla i verden

#1 Ledende i Norden

Orkla er det ledende merkevareselskapet i Norden

#1 Ledende i Baltikum

Orkla er det ledende merkevareselskapet i Baltikum

300 Sterke lokale merker

Orkla har 300 lokale merker med sterke posisjoner

8,5 mill. Solgte Orkla-produkter

Hver eneste dag selger Orkla 8,5 millioner forbrukerenheter

Organisk vekst1 merkevareområdet

%

EBIT (adj.)2 merkevareområdet

Mrd. kr

Resultat pr. aksje utvannet

Kr pr. aksje
  1. Justert for valutaomregningseffekter og strukturelle endringer.
  2. Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.

Bærekraft

Ernæring og helse

En sunnere hverdag

Mattrygghet og produktsikkerhet

Trygg mat gir trygge forbrukere

Ansvarlige innkjøp

Samarbeid for bærekraftige verdikjeder

Miljø

Felles ansvar for miljøet

Bærekraftsrapport

Forretningsområdene i Orkla

Orkla
Foods

Driftsinntekter
15,5 mrd. kr
EBIT (adj.)1
2,0 mrd. kr

Orkla
Confectionery & Snacks

Driftsinntekter
6,2 mrd. kr
EBIT (adj.)1
0,9 mrd. kr

Orkla
Care

Driftsinntekter
6,7 mrd. kr
EBIT (adj.)1
1,0 mrd. kr

Orkla
Food Ingredients

Driftsinntekter
8,2 mrd. kr
EBIT (adj.)1
0,4 mrd. kr
  1. Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.